Agnieszka Pomaska

Wnioski ze spotkania Przewodniczących Komisji ds. UE z państw bałtyckich
8 maja 2014 r., napisany przez

W dniach 13-14 kwietnia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Trokach.

Po rozpatrzeniu projektu LI COSAC i innych istotnych punktów porządku obrad Unii Europejskiej, przewodniczący komisji ds. spraw europejskich krajowych parlamentów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski przyjęli wnioski i podkreślili potrzebę podjęcia następujących działań:

Wzywają parlamenty krajowe , aby natychmiast rozpocząć budowanie konstruktywnych , sprawiedliwych i zorientowanych na wyniki stosunków z Parlamentem Europejskim w nowej kadencji, po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Podkreślają również, że aby z powodzeniem realizować dalszą integrację i konsolidację UE , obywatele Europy powinni czuć własność projektu europejskiego oraz wspierać Ukrainę w celu wzmocnienia jej politycznej i gospodarczej sytuacji, jak i  potrzeby zapewnienia Ukrainie jasnej perspektywy członkostwa w UE.

Do parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE, aby wzmocnić wsparcie dla reform w ramach Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w tych krajach partnerskich, w których reformy odnoszące się do umów o stowarzyszeniu, w tym kompleksowych stref wolnego handlu, są realizowane.