Wnioski ze spotkania Przewodniczących Komisji ds. UE z państw bałtyckich

2014-05-080

W dniach 13-14 kwietnia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Trokach.

Po rozpatrzeniu projektu LI COSAC i innych istotnych punktów porządku obrad Unii Europejskiej, przewodniczący komisji ds. spraw europejskich krajowych parlamentów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski przyjęli wnioski i podkreślili potrzebę podjęcia następujących działań:

Wzywają parlamenty krajowe , aby natychmiast rozpocząć budowanie konstruktywnych , sprawiedliwych i zorientowanych na wyniki stosunków z Parlamentem Europejskim w nowej kadencji, po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Podkreślają również, że aby z powodzeniem realizować dalszą integrację i konsolidację UE , obywatele Europy powinni czuć własność projektu europejskiego oraz wspierać Ukrainę w celu wzmocnienia jej politycznej i gospodarczej sytuacji, jak i  potrzeby zapewnienia Ukrainie jasnej perspektywy członkostwa w UE.

Do parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE, aby wzmocnić wsparcie dla reform w ramach Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza w tych krajach partnerskich, w których reformy odnoszące się do umów o stowarzyszeniu, w tym kompleksowych stref wolnego handlu, są realizowane.

[nggallery id=150]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk