PolitykaAktualności

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w dniach 13-14 listopada w posiedzeniu z przedstawicielami Komisji ds. UE Niemieckiego Bundestagu, Francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Polskiego Senatu i Sejmu w ramach współpracy wewnątrz Trójkąta Weimarskiego. Podczas dwudniowych obrad omówią następujące zagadnienia: – Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Ukrainie – Unia Energetyczna – Zatrudnienie w Unii Europejskiej Trójkąt Weimarski...

W dniach 14-16 października w Budapeszcie odbywa się posiedzenie parlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. Polska jest reprezentowana przez Agnieszkę Pomaską​​, przewodniczącą sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja od zawsze były częścią pewnej wspólnoty o tych samych korzeniach cywilizacyjnych...

W dniach 29-30 września, Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczy w czwartym dorocznym Forum Integracji UE, które odbywa się w Barcelonie. Jaką rolę ma odgrywać Unia Europejska w procesie rozwiązywania problemu bezrobocia wśród młodzieży? Jakie działania powinni podejmować pracodawcy w celu osiągnięcia najkorzystniejszego rozwiązania? Są to kluczowe pytania, które zostaną omówione przez młodych liderów politycznych, polityków i praktyków...

W dniu 17 lipca rozpoczęły się obrady przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej. Od 1 lipca prezydencję w Unii sprawują Włochy, a obrady konferencji COSAC odbywają się w sali Senatu w Rzymie. Polski Sejm reprezentuje Posłanka Agnieszka Pomaska i Senator Edmund Wittbrodt. Przedstawiecielem Parlamentu Europejskiego jest Danuta Hubner, przewodnicząca Komisji spraw konstytucyjnych (AFCO). Na konferencji omawiane...

W dniach 15-17 czerwca, posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Atenach. Spotkanie jest organizowane w ramach piątej rocznicy wejścia w życie Traktatu z Lizbony, a także związanymi nominacji przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Spotkanie COSAC będzie poświęcone omówieniu  priorytetów...

Agnieszka Pomaska, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej będzie uczestniczyła 3 czerwca 2014 r. w Berlinie na spotkaniu z okazji dziesięciolecia największego rozszerzenia UE, Sieci Ruchu Europejskiego w Niemczech (Europäische Bewegung Deutschland). Spotkanie będzie to miało na celu podsumowanie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tematami będą m.in. wpływ na klimat polityczny w UE i co może ciążyć w nadchodzących debatach o...

W dniach 13-14 kwietnia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Trokach. Po rozpatrzeniu projektu LI COSAC i innych istotnych punktów porządku obrad Unii Europejskiej, przewodniczący komisji ds. spraw europejskich krajowych parlamentów...

Przedstawiciele komisji ds. europejskich parlamentów V4: W odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014:  Wspierają wszelkie działania mające na celu większe zaangażowanie obywateli Unii Europejskiej w debacie na temat UE i jej przyszłości w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, w pełni popierają działania wszystkich odpowiednich uczestników, których celem jest zapewnienie najwyższego udziału obywateli...

W dniach 27-28 kwietnia na Słowacji odbywa się posiedzenie parlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej. Polska jest reprezentowana przez Agnieszkę Pomaską​​, przewodniczącą sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja od zawsze były częścią pewnej wspólnoty o tych samych...

W dniach 13-14 kwietnia, Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska uczestniczy w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Trokach. Spotkania komisji do spraw europejskich parlamentów Estonii, Litwy, Łotwy i Polski, zainicjowane w 2005 roku, odbywają się dwa razy do...

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk