Wnioski z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

2014-04-300

Przedstawiciele komisji ds. europejskich parlamentów V4:

W odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014:

 Wspierają wszelkie działania mające na celu większe zaangażowanie obywateli Unii Europejskiej w debacie na temat UE i jej przyszłości w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, w pełni popierają działania wszystkich odpowiednich uczestników, których celem jest zapewnienie najwyższego udziału obywateli UE w wyborach do PE 2014.

Na Ukrainie:

Potępiają interwencje wojskowe Rosji na Krymie i nielegalnej aneksji części terytorium Ukrainy. Zdecydowanie wspierają suwerenność, niepodległość i integralność terytorialną wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego. Wierzą, że nie ma miejsca dla żadnych separatystycznych działań i prowokacji mających na celu zmiany granic w Europie 21 wieku.

W odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej:

Witają wszystkie inicjatywy instytucji Unii Europejskiej, w szczególności Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, wspieranie i promowanie przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej, która obejmuje zarówno MŚP i duże przedsiębiorstwa, spółdzielnie, towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne itp.

Wskazują, że przedsiębiorczość społeczna i ekonomia społeczna to kluczowe elementy europejskiego modelu społecznego i bezpośrednio przyczyniają się do spójności gospodarczej i społecznej, do bardziej sprawiedliwego podziału dochodów i bogactwa, tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

W odniesieniu do tolerancyjnej Europy (walka z ekstremizmem, ochrony praw człowieka):

Potępiają wszelkie formy i przejawy rasizmu, przemocy, ksenofobii, antysemityzmu i innych form nienawiści, nietolerancji i dyskryminacji, które prowadzą do tłumienia praw człowieka i podstawowych wolności obywateli UE, pamiętając o ofiarach ludobójstwa, wynikające z przemocy podczas II Wojny Światowej.

 

[nggallery id=149]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk