Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
24 lipca 2012 r., napisany przez

Dziś po godz. 12:00 rozpoczęła się transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

  • Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 239, 287, 329, 333, 334, 335, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 353, 354, 355, 356, 358, 359, JOIN(2012) 18).
  • Zaopiniowanie (w trybie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) kandydatów na zastępców członków Komitetu Regionów Unii Europejskiej na lata 2010-2015 (uzupełnienie składu polskiej delegacji w Komitecie Regionów).
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz (COM(2012) 268 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują: Podsekretarz stanu w MSZ Janusz Cisek, Poseł sprawozdawca Małgorzata Sadurska.
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek Danii EGF/2011/008 DK/Odense Steel III Shipyard) (COM(2012) 272 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują: Podsekretarz Stanu w MRR Konrad Niklewicz, Poseł sprawozdawca Tomasz Makowski.
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (COM(2012) 209 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referują: Wiceprezes UOKiK Małgorzata Kozak, Poseł sprawozdawca Grzegorz Tobiszowski.
  • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl