Najważniejsze uchwały PE w minionym półroczu

2012-07-210

W pierwszej połowie 2012 roku Parlament Europejski podjął wiele istotnych dla UE decyzji. Deputowani odrzucili kontrowersyjną międzynarodową umowę handlową ACTA i rozpatrzyli szereg ambitnych propozycji, mających uzdrowić gospodarkę strefy euro – od ostrzejszych zasad dotyczących deficytu po podatek od transakcji finansowych i zaostrzenie zasad przyznawania premii bankierom. Poniżej przypominamy najważniejsze działania legislacyjne PE w minionym półroczu.

Posłowie do PE zdecydowanie odrzucili porozumienie ACTA, przeciw któremu przez wiele miesięcy tysiące Europejczyków protestowało zarówno na ulicach miast, jak i w internecie. Według Parlamentu, umowa sprzyjałaby dużym firmom kosztem praw obywatelskich. „Nie” dla ACTA oznacza, że umowa ta nie wejdzie w życie w krajach UE.

Parlament zatwierdził i wzmocnił zasady usprawniające zarządzanie gospodarcze w UE. Tzw. sześciopak ma się przyczynić do zredukowania długu i deficytu państw członkowskich. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest dwupak mający na celu wzmocnienie dyscypliny finansowej w strefie euro. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytajcie nasze dossier o zarządzaniu gospodarczym, dostępne po kliknięciu na link po prawej stronie.

Posłowie do PE zajęli się proponowaną dyrektywą, która ma uczynić rynek kredytów hipotecznych bardziej stabilnym. Hiszpański socjalista Antolín Sánchez Presedo, odpowiedzialny za przeprowadzenie przepisów przez parlament, chce lepszej ochrony konsumentów oraz nowych norm europejskich w tej dziedzinie.

Podczas gdy bankierzy mogą wciąż otrzymać premie wyższe 10 razy od ich rocznej pensji, deputowani chcą ograniczyć je do maksimum rocznego wynagrodzenia. Bonusy są zazwyczaj oparte na oczekiwanych zyskach, a nie rzeczywistych przychodach, co zachęca do nadmiernego podejmowania ryzyka. Zamiast tego – według deputowanych – powinny one odnosić się do rzeczywistej kondycji banku i jego zysków.

Większość deputowanych wspiera wprowadzenie podatku od transakcji finansowych na akcje, obligacje i instrumenty pochodne w celu zapobieżenia lekkomyślnym i destrukcyjnym spekulacjom.

Projekt rozporządzenia poddającego większej regulacji agencje ratingowe został zatwierdzony przez komisję gospodarczą PE. Nowe przepisy powinny doprowadzić do większej odpowiedzialności, przejrzystości i niezależności w tej dziedzinie.

PE zatwierdził także nowe przepisy ograniczające biurokrację i zapobiegające oszustwom w transporcie drogowym. Ma to utorować drogę inteligentnym tachografom, zdolnym do monitorowania, jak długo kierowca ciężarówki przebywa za kierownicą.

Już wkrótce łatwiejsze może stać się rozwiązywanie sporów konsumenckich bez konieczności przychodzenia do sądów. Parlamentarna Komisja Rynku Wewnętrznego przyjęła dwa raporty z wnioskami dotyczącymi sposobu osiągnięcia tego celu.

Korzystanie z telefonu komórkowego, smartphone’u lub tabletu podczas podróży w innym kraju UE stało się znacznie tańsze od 1 lipca do dzięki umowie zawartej przez Parlament z Radą UE.

Ofiary przestępstw będą mogły prawdopodobnie korzystać z tych samych praw podstawowych w całej UE po głosowaniu w dwóch komisjach parlamentarnych. Te same komisje zdecydowały, że wszystkie ofiary powinny mieć prawo do indywidualnej oceny ich potrzeb.

Parlament Europejski przyjął także rezolucję wzywającą do wzmocnienia przepisów dotyczących właściwego traktowania zwierząt w UE, dzięki czemu luki prawne mają być zapełnione, a osoby dręczące zwierzęta ukarane.

źródło: www.europarl.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk