Gdańsk światłem malowany – 2 edycja konkursu

2008-11-230

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gdańska do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu GDAŃSK ŚWIATŁEM MALOWANY.
Konkurs ma na celu propagowanie estetycznego świątecznego wyglądu obiektów, budynków, posesji nadających miastu wyjątkowy, świąteczny klimat oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców, przedsiębiorców o wygląd i estetykę otoczenia.

Do konkursu mogą być zgłoszone zarówno obiekty będące własnością miasta, jak i budynki jedno i wielorodzinne oraz należące do wspólnot mieszkaniowych, prywatnych przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, centra handlowe, banki, sklepy itd. – wszyscy, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w konkursie.
Ocenie będą podlegały obiekty w następujących kategoriach:
– posesja prywatna/wspólnota mieszkaniowa
– moje okno/mój balkon
– przedsiębiorstwo

Czas trwania konkursu: 06-31 grudnia 2008 r.

Uczestnicy konkursu zgłaszają swoje obiekty wg formularza, załączając zdjęcia ziluminowanych obiektów. W przypadku zgłoszenia cudzej iluminacji – wymagana jest zgoda właściciela iluminowanego obiektu. Zgłoszenie powinno zostać przesłane pocztą na adres: Rada Miasta Gdańska, Wały Jagiellońskie 1, 80-853, Gdańska, z dopiskiem „Świąteczne malowanie światłem”  lub mailem konkurs@gdansk.gda.pl  najpóźniej do dnia 22 grudnia 2008 r.

Laureaci konkursu wysyłając swoje zgłoszenie wyrażają zgodę na publikowanie fotografii ziluminowanych obiektów oraz przetwarzanie ich do celów promocyjnych Rady Miasta Gdańska.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród  oraz w celu promocji przedsięwzięcia.

Wyboru finalistów dokona Komisja Konkursowa, która będzie rozpatrywała zgłoszenia w dwóch etapach.
W I etapie komisja wyłoni, na podstawie przesłanych dokumentacji – po 5-10 obiektów w każdej kategorii.
W II etapie (29-30 grudnia 2008 r.)  komisja odwiedzi nominowane obiekty i dokona oceny.
Posiedzenia komisji będą protokołowane.

Wręczenie nagród odbędzie w siedzibie Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie o terminie wręczenia nagród.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk