Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
3 stycznia 2013 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 682, 696, 700, 701, 709, 712, 715).
 • Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawienia równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków za niezgodny z zasadą pomocniczości (druk nr 1003)
  • – uzasadnia poseł wnioskodawca Jarosław Pięta.
 • Informacja na temat wyników szczytu Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2012 r.
  • – referuje przedstawiciel MSZ.
 • Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r.
  • – przedstawia Przewodnicząca Komisji.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) – Wspólnego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu (JOIN(2012) 22 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
  • – referują: Podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski, poseł sprawozdawca Krystyna Pawłowicz.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) – Wspólnego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (JOIN(2012) 23 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
  • – referują: Podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski, poseł sprawozdawca Marek Wójcik.
 • Sprawy bieżące.