Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
13 kwietnia 2012 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Informacja o dokumentach UE w stosunku, do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (C(2011) 9771, COM(2012) 63, 65, 71, 72, 80, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 123, 125, 126).
 • Rozpatrzenie w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (COM(2012) 84 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MZ Agnieszka Pachciarz. Poseł sprawozdawca – Marzena Dorota Wróbel,
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych (COM(2012) 89 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MRiRW Andrzej Butra. Poseł sprawozdawca – Jakub Rutnicki,
  • – „Wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/65/EWG w zakresie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii (COM(2012) 90 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Podsekretarz Stanu w MRiRW Andrzej Butra. Poseł sprawozdawca – Jakub Rutnicki.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu:
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011) 785 wersja ostateczna)” i odnoszącej się do niego informacji o stanowisku RP – referuje Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Poseł sprawozdawca – Krzysztof Szczerski,
  • – „Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny kodeks celny (przekształcenie) (COM(2012) 64 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referuje Przedstawiciel MF. Poseł sprawozdawca – Edward Siarka.
 • Rozpatrzenie w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej:
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych (23 kwietnia 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach,
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (24 kwietnia 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach,
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (26-27 kwietnia 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach,
  • – Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (26-27 kwietnia 2012 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.
 • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl