Agnieszka Pomaska

Informacje na temat ACTA
23 stycznia 2012 r., napisany przez

W związku z burzliwą dyskusją ws. ACTA, czyli międzynarodowego porozumienia dotyczącego walki z naruszeniami własności intelektualnej, które może być niebawem podpisane przez przedstawicieli Polski i UE, udostępniamy Państwu dokumentację, którą zajmowała się sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej  w dniu 31 sierpnia 2011. Wyjaśnia ona kwestie dotyczące zasad funkcjonowania umowy, prezentuje opinię Biura Analiz Sejmowych i projekt stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki

– KOM (2011) 379 wersja ostateczna pobierz (308)
– KOM (2011) 380 wersja ostateczna pobierz (311 KB)

2) Opinia merytoryczna i prawna Biura Analiz Sejmowych w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi pobierz (102 KB)

3) Projekt stanowiska RP przygotowany w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej pobierz (233 KB)