Spotkanie komisji właściwych ds. europejskich parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

2012-01-230

W dniach 23-24 stycznia odbędzie się na Słowacji parlamentarne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Polskę będzie reprezentować Agnieszka Pomaska, przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej. Obrady otworzy Przewodniczący Komisji ds. Europejskich Rady Narodowej Republiki Słowackiej, Ivan Štefanec. Wśród głównych tematów podlegających dyskusji znajdą się kwestie gospodarcze i finansowe (strefa euro, zarządzanie gospodarcze w UE) oraz nowe uprawnienia parlamentów narodowych państw członkowskich według Traktau z Lizbony.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej współpraca parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Izby Poselskiej i Senatu Republiki Czeskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Narodowej Republiki Słowackiej oraz Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej, przybrała dwie formy. Są to spotkania przewodniczących parlamentów i spotkania komisji do spraw europejskich. Stanowią one forum wymiany doświadczeń w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Służą też wymianie poglądów na bieżące tematy, koordynacji stanowisk i podejmowaniu wspólnych inicjatyw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk