Agnieszka Pomaska

Prezes Kaczyński do młodzieży, czyli o ściemie miesiąca
20 marca 2011 r., napisany przez

Prezes Kaczyński najpierw pochwalił się, że wie, co to clubbing (Rzeczpospolita, 19.03.2011),a później w liście do młodzieżówki PiS w zatroskanym tonie pisze o losie młodych ludzi w Polsce. Jednak troska ta oparta jest jedynie na krytyce obecnego rządu, a nie prezentacji własnych „dokonań” czy pomysłów na przyszłość. Może więc warto przypomnieć Panu Prezesowi, że to w dużej mierze właśnie młodzi ludzie tłumnie stawili się przy urnach wyborczych w 2007 roku, by polityce Jarosława Kaczyńskiego powiedzieć stanowcze NIE i odsunąć PiS od władzy. Warto też przypomnieć, że to właśnie rząd Donalda Tuska, zaczął poważnie traktować problemy młodszej części społeczeństwa i rozwiązywać sprawy, które są dla niej ważne.
Zniesienie obowiązkowego poboru do wojska sprawiło, że już ponad sto tysięcy mężczyzn uniknęło przymusowej służby wojskowej. Przywrócenie 51% ulgi dla studentów na przejazdy komunikacją publiczną obniżyło koszty życia tysięcy polskich studentów, a łatwiejszy dostęp do kredytu studenckiego zrównał szanse startu w dorosłe życie. Dzięki reformie szkolnictwa wyższego, zniesione zostaną dodatkowe opłaty pobierane przez uczelnie oraz powstanie katalog bezpłatnych gwarantowanych usług dla studentów (darmowe egzaminy, w tym, poprawkowe i komisyjne, egzamin dyplomowy, a także złożenie i ocena pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu). Rząd Donalda Tuska, w przeciwieństwie do poprzednika, pamiętał też o młodych rodzinach. Wydłużenie urlopów macierzyńskich oraz wprowadzenie urlopów ojcowskich ułatwi życie młodym rodzicom. Ustawa żłobkowa, czyli wprowadzenie nowych form opieki, zwiększy z kolei dostęp do opieki nad małymi dziećmi. Podwyżki dla nauczucieli to pewna edukacja polskich dzieci, a budowa „Orlików” czy placów zabaw to uzupełnienie edukacyjnej oferty dla najmłodszych.
Te wszystkie zmiany to konkretne rozwiązania, ktore są spełnieniem oczekiwań młodych ludzi. Oczekiwań, których Prezes Kaczyński po prostu nie rozumie. Jeśli dołożyć do tego pochwalenie sie kupnem iPada, który miał Pana Prezesa odmlodzic, ten cały zwrot w stronę młodzieży zasługuje co najwyżej na ściemę miesiąca.