Agnieszka Pomaska

Sejm uczcił uchwałą 1050-lecie chrztu Polski
13 kwietnia 2016 r., napisany przez

W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość – głosi uchwała, którą przez aklamację podjął dziś Sejm.

Analogiczny dokument przyjął 7 kwietnia br. Senat. W ramach obchodów jubileuszu chrztu Polski, w piątek, 15 kwietnia br. w Poznaniu odbędzie się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego orędzie wygłosi prezydent RP.

W podjętej jednogłośnie uchwale Sejm przypomniał, że „dziejowa decyzja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 966, włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku”.

Wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce poszerzała swój zasięg, gdy pochodząca z Węgier św. Jadwiga, królowa, pojęła za męża Władysława Jagiełłę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo tolerancji i wielu kultur, stanowiące ewenement ustrojowy na skalę ówczesnego świata – czytamy w uchwale.

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl