Agnieszka Pomaska

Rusza program „Rodzina 500+”
1 kwietnia 2016 r., napisany przez

500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko dla każdej rodziny, a w przypadku mniej zamożnych także na pierwsze, przewiduje wchodząca dziś w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program „Rodzina 500+” ma służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej. Jego celem jest zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin związanych z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcenie do posiadania większej liczby dzieci.

W myśl ustawy, wszystkim rodzinom – bez względu na osiągany dochód – będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Będzie to kwota „na rękę” (zwolniona z podatku dochodowego) i nie będzie mógł jej zająć komornik. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl