Rusza program „Rodzina 500+”

2016-04-010

500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko dla każdej rodziny, a w przypadku mniej zamożnych także na pierwsze, przewiduje wchodząca dziś w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program „Rodzina 500+” ma służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej. Jego celem jest zmniejszenie obciążeń finansowych rodzin związanych z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcenie do posiadania większej liczby dzieci.

W myśl ustawy, wszystkim rodzinom – bez względu na osiągany dochód – będzie wypłacane świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Będzie to kwota „na rękę” (zwolniona z podatku dochodowego) i nie będzie mógł jej zająć komornik. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze, wtedy świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Czytaj więcej

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk