Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przedstawicieli Komisji ds. UE Trójkąta Weimarskiego
13 listopada 2014 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w dniach 13-14 listopada w posiedzeniu z przedstawicielami Komisji ds. UE Niemieckiego Bundestagu, Francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Polskiego Senatu i Sejmu w ramach współpracy wewnątrz Trójkąta Weimarskiego.

Podczas dwudniowych obrad omówią następujące zagadnienia:

– Partnerstwo Wschodnie i sytuacja na Ukrainie
– Unia Energetyczna
– Zatrudnienie w Unii Europejskiej

Trójkąt Weimarski

Współpraca parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego przybrała dwie formy. Są to spotkania prezydiów izb niższych oraz komisji do spraw europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Spotkania komisji zostały wznowione po czteroletniej przerwie w kwietniu 2008 roku w Warszawie, natomiast pierwsze spotkanie prezydiów odbyło się w maju 2010 roku w Essen. Mają one służyć wypracowaniu nowych form współpracy zarówno na poziomie trójstronnym, jak i unijnym.