Rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej do końca 2009? – plany GPKM III

2008-12-210

Poniżej przedstawiam wyjaśnienie jakie otrzymałam z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na temat planów związanych z realizacją trzeciego etapu Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Projekt obejmuje między innymi przedłużenie linii tramwajowej na Chełm do ulicy Nowej Łódzkiej, a jego realizacja ma zakończyć się w 2012 roku.

GDAŃSKI  PROJEKT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ obejmuje kompleks prac przygotowawczych  i  projektowo-wykonawczych dla rozwoju i zapewnienia atrakcyjności przewozów miejskiego transportu zbiorowego.
W czerwcu br. zakończono II etap GPKM o wartości ponad 240 mln zł, w tym zakupy nowego taboru autobusowego i tramwajowego za ok. 50 mln zł. Uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  80 mln zł. Zrealizowano 24 kontrakty , przebudowano ok. 20 km torów , wybudowano nową linię tramwajową na Chełm długości 3 km. Wybudowano nową stację transformatorowo-prostownikową, przebudowano ok. 20km linii energetycznych,  55 przystanków pasażerskich, 35 przejazdów  i  41 przejść dla pieszych przez torowiska. Ponadto szereg innych robót powiązanych.
W kolejnej edycji GPKM III przewiduje się kontynuację modernizacji torowisk i  trakcji energetycznych dla dalszych 32 km toru pojedynczego, budowę dwóch nowych linii tramwajowych o długości 6km, czyli 12 km toru pojedynczego. Budowę nowych stacji energetycznych , modernizację linii zasilających. Planuje się modernizację zajezdni tramwajowej oraz zakupy do 40 szt nowych składów tramwajowych.
Wartość łączna planowanych zamierzeń to ok. 875 mln zł,  z tego część GPKM IIIA o wartości ok. 670 mln  już rozpoczęto,  wykonując do sierpnia bieżącego roku przebudowę torowisk w Al. Hallera na odc.  Mickiewicza-Kliniczna.
Całość  etapu IIIA , w tym jedną nową  linię tramwajową, przewidziano wykonać do  Euro 2012. Terminową realizację warunkują  : zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków  Unii Europejskiej, jak również dalsze usprawnienie krajowych procedur inwestycyjnych. Aktualnie prowadzone są prace projektowe:
-Koncepcja i projekt dla Linii Witosa- Nowa Łódzka – termin zakończenia 09.2009
-Koncepcja Linii Siedlce – Myśliwska – termin opracowania 03.2009
W trakcie zamówień  są projekty modernizacyjne torowisk. Rozpoczęcie robót przewidywane jest następująco: od III kw 2009 pierwsze kontrakty modernizacyjne; od IV kw 2009 rozpoczęcie Linii do Nowej Łódzkiej.

Janusz Łagowski
Zastępca Dyrektora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk