< class="bt_bb_headline_tag">Aktualności
" subheadline="<span class="btArticleDate">2012-06-22</span><a href="https://www.pomaska.pl/5007/posiedzenie-komisji-ds-unii-europejskiej-transmisja-na-zywo-5.html#comments" class="btArticleComments">0</a>" font="" font_weight="bold" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="extralarge" dash="" el_id="" el_class="" el_style="" supertitle_position="outside" ignore_fe_editor="true"]

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

 • Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 215, 217, 220, 221, 224, 225, 227, 228, 231, 232, 235, 237).
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji na temat stanu wdrażania dyrektywy 2011/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich i innych nowych unijnych regulacji dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
  • – referuje Podsekretarz stanu w MSZ Maciej Szpunar.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2012 r.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do bonów na towary lub usługi (COM(2012) 206 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
  • – referują: Podsekretarz stanu w MF Maciej Grabowski, Poseł sprawozdawca Tomasz Makowski.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji, wyników i ogólnej oceny Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 (COM(2012) 107 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
  • – referują: Sekretarz stanu w MPiPS Jarosław Duda, Poseł sprawozdawca Grzegorz Napieralski.
 • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Białej księgi: Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur (COM(2012) 55 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niej stanowiska rządu
  • – referują: Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior, Poseł sprawozdawca Grzegorz Tobiszowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk