Tylko 3, a nie 14 dni czekania na nadanie NIP

2012-06-210

Tak brzmi propozycja ministra sprawiedliwości. Dotyczy ona wyłącznie firm, bo NIP dla osób fizycznych został zniesiony od 1 stycznia 2012 r. Skrócenie oczekiwania na nadanie NIP pozwoli nowozakładanym firmom wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą.

Minister sprawiedliwości zaproponował na ostatnim posiedzeniu rządu skrócenie czasu, w jakim naczelnik urzędu skarbowego ma wydawać potwierdzenie o nadaniu NIP firmie rozpoczynającej działalność gospodarczą. Oznacza to, że rejestracja firmy w skarbówce ma być krótsza, a przedsiębiorca będzie mógł wcześniej rozpocząć działalność gospodarczą.

Przewidziano także zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, obydwie inspekcje niezbędne dane będą uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.

Te zmiany zapowiedział premier Donald Tusk w swoim expose.

jp/premier.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk