II Gdańskie Forum Rodziców: „Partnerzy edukacji i wychowania”

2012-04-040

Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz i Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców we współpracy z organizatorami Targów Edukacji Wczesnoszkolnej MAŁY UCZEŃ zapraszają rodziców, nauczycieli oraz wszystkich chcących rozmawiać o jakości edukacji do udziału w II Gdańskim Forum Rodziców „PARTNERZY EDUKACJI I WYCHOWANIA”.

21 kwietnia 2012 r.
w godz. 11.00-15.00
MTG Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Zgłoszenia do bezpłatnego udziału w Forum [ilość miejsc ograniczona] należy przesłać elektronicznie na adres email: kontakt@gfr.org.pl [podając imię i nazwisko, nazwę instytucji, funkcję, kontakt telefoniczny] do dnia 16 kwietnia 2012 r. Bieżące informacje dostępne będą na stronie Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców www.gfr.org.pl

PROGRAM:

11:00 Rozpoczęcie Forum

11:11-11:55 – Wspólna płaszczyzna wychowania – dr Elżbieta Zubrzycka, biolog, psycholog, założycielka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka programu 'Bezpieczne Dziecko’ oraz serii książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych

11:55-12:40 – Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu – Grzegorz Całek, administratywista, polityk społeczny, dr zarządzania, dyrektor Instytutu Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie – www.ngos.pl. Od kilku lat zajmuje się także szkoleniami dla członków rad rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli. Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej dla dyrektorów placówek oświatowych

12:40-13:00 – Rodzice w szkole – partnerzy, petenci czy zło konieczne? – Piotr Kowalczuk, pedagog wczesnoszkolny, nauczyciel akademicki, dziennikarz oświatowy i pracownik samorządowy. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu Animacji Współpracy Środowiskowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Szkoły Mówców. Autor ponad 100 audycji radiowych „Rodzice na Plusie” i „Twoje dziecko w szkole”, za które otrzymał prestiżową Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Współautor m.in.: „Między lekcjami – poradnik dla rodziców” – http://www.szkolabezprzemocy.pl/1341,publikacje

13:00 TORT URODZINOWY – Gdańskiego Forum Rodziców i Targów Przedszkolaka

13:30-15:00 – Debata PARTNERZY EDUKACJI I WYCHOWANIA – moderator Jolanta Kaczmarska – Przewodnicząca Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców – www.gfr.org.pl

Targi Mały Uczeń – www.malyuczen.pl/gdansk

Konkurs „Rada Rodziców na Medal”
Regulamin konkursu
„RADA RODZICÓW NA MEDAL”

I. Organizator
Organizatorem konkursu jest Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców.

II. Adresat konkursu
Adresatem konkursu są Rady Rodziców z gdańskich placówek oświatowych.

III.Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie Rad Rodziców, które są zaangażowane w pracę na rzecz szkoły.

IV.Kryteria oceny
1.Umiejętność korzystania z praw wynikających z aktów prawnych (Ustawa o Systemie Oświaty i Karta Nauczyciela).
2.Realizacja działań spójnych z programem profilaktycznym i wychowawczym placówki.
3.Przejawianie własnych inicjatyw Rady i ich realizacja na terenie placówki z korzyścią dla uczniów.

V. Zastrzeżenia organizatora:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do głośnego odczytania nagrodzonych sprawozdań podczas II Forum Rad Szkół i Rad Rodziców.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu w przypadku, gdy liczba nadesłanych sprawozdań, spełniających kryteria oceny będzie mniejsza niż 10.
3.Organizator oświadcza, iż wszystkie nadesłane prace zostaną usunięte (zniszczone) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu tj. 21 maja 2012.

VI. Terminarz konkursu
Zgłoszenia sprawozdań do konkursu następuje poprzez przesłanie e-maila, w formacie PDF, na adres kontakt@gfr.org.pl do dnia 10 kwietnia 2012.
Sprawozdanie musi być podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców i Dyrektora placówki oświatowej, wraz z podanym kontaktowym adresem e-mailowym.

VII. Termin i miejsce ogłoszenia wyników.
Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości podczas II Forum Rad Szkół i Rad Rodziców w hali MTG przy ul. Beniowskiego 5, w dniu 21 kwietnia 2012.

VIII. Ufundowane zostały nagrody pieniężne:
1.Nagroda główna w wysokości 1000,00 zł, sponsorowana przez HG TECHNOLOGY Sp. z o.o.
2.Wyróżnienie w wysokości 500,00 zł, sponsorowane przez Kancelarię Podatkową ANMAR Sp. z o.o.

Nagrody zostaną przelane bezpośrednio przez sponsorów na konto Rady Rodziców, po uprzednim przekazaniu numeru bankowego Organizatorowi.

IX. Skład kapituły:
1.Jolanta Kaczmarska – przewodnicząca GFRSziRR
2.Elżbieta Porębska – v-ce przewodnicząca GFRSziRR

X. Uwagi końcowe
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gfr.org.pl

źródło: www.gfr.org.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk