Wspólne Spotkanie Parlamentarne o spójności społecznej

2011-12-040

Spójność społeczna i rozwój demograficzny w zrównoważonej Europie to tematy Wspólnego Spotkania Parlamentarnego, w którym będzie uczestniczyła Posłanka Agnieszka Pomaska. Odbędzie się ono 5 i 6 grudnia br. w Brukseli. Sesję parlamentarną otworzą Marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Spotkanie podsumują Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Przewodniczący PE. Debata w Brukseli organizowana jest w ramach wymiaru parlamentarnego polskiej prezydencji w Radzie UE.

Wspólne Spotkanie Parlamentarne – Joint Parliamentary Meeting – odbywa się dwa razy do roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Wspólną organizację i przewodnictwo nad nim obejmują przewodniczący parlamentu kraju członkowskiego sprawującego prezydencję oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Głównym celem spotkań jest omówienie wybranych zagadnień politycznych m.in. przyszłości Europy, ochrony klimatu, akcesji nowych państw członkowskich. W posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Najbliższe Wspólne Spotkanie Parlamentarne poświęcone jest trzem zagadnieniom tematycznym: demografii, spójności społecznej i rozwojowi regionalnemu oraz zatrudnieniu. Podczas pierwszej części spotkania omówione zostaną przemiany demograficzne jako konsekwencje działań gospodarczych i fiskalnych. Spójność społeczna a rozwój regionalny stanowić będą zagadnienia w ramach panelu drugiego. Trzecia część poświęcona zostanie społecznym i równościowym aspektom zatrudnienia i zmian demograficznych. W spotkaniu udział wezmą, wraz z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz, posłowie reprezentujący kluby parlamentarne, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i przedstawiciele Senatu oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk