Pomaska Przewodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej

2011-11-210

Agnieszka Pomaska została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej.

W prezydium komisji, oprócz przewodniczącej, zasiada pięciu zastępców: Alicja Olechowska (PO), Andrzej Gałażewski (PO), Anna Fotyga (PiS), Leszek Miller (SLD) oraz Andrzej Sztorc (PSL). Wiceszefowie również zostali wybrani jednogłośnie.

Pomaska powiedziała, że ma nadzieję, iż tak, jak sprawnie odbyło się głosowanie nad składem osobowym prezydium komisji, tak przez kolejne cztery lata wszyscy członkowie będą zgodnie współpracować.

Do zakresu działania Komisji należą sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Załącznik do uchwały Sejmu RP
z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk