Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

2011-09-070

Po raz pierwszy wyborcy niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie. Taki zamiar należy zgłosić do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 19 września 2011r. Wyborca, który to zrobił, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów.  Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego jest doręczany wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub za pośrednictwem operatora publicznego.

Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Osoby niepełnosprawne mogą również ustanowić pełnomocnika do głosowania (wniosek należy złożyć do 29 września) oraz złożyć wniosek do wpisania do rejestru wyborców w obwodzie, w którym znajduje się lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Mam nadzieję, że możliwość głosowania korespondencyjnego zwiększy udział osób niepełnosprawnych w wyborach.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowiska 38, 39

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 5

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Stanowiska 1, 2, 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk