Agnieszka Pomaska została Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy!

2024-01-22

Dzisiaj (22 stycznia 2024 r.) posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska została wybrana na Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Miło mi poinformować, że zostałam dziś wybrana wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dziękuje za zaufanie! – napisała na X (dawniej twitter) posłanka Agnieszka Pomaska.

 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – ZPRE  jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 612 członków – 306 przedstawicieli parlamentów krajowych i 306 zastępców z 46 państw członkowskich. Złożone jest z przedstawicieli parlamentów krajowych a ich liczba zależna jest od liczby mieszkańców państw. Zasiadają oni na sali według przynależności partyjnej.

Do głównych kompetencji zgromadzenia zaliczyć można:

  • uchwalanie rekomendacji i wytycznych oraz uchwały i zalecenia, które skierowane są do Komitetu Ministrów;
  • wydawanie opinii o państwach kandydujących, projektach traktatów, protokołach, budżecie, implementacji Europejskiej Karty Społecznej;
  • wybór Sekretarza Generalnego i jego zastępców;
  • wybór szefa Sekretariatu Zgromadzenia;
  • wybór sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • wybór  Komisarza Praw Człowieka Rady Europy;
  • prawo do powoływania komitetów i komisji (zarówno stałych, jak i ad hoc), które zajmą się rozpatrywaniem spraw leżących w gestii Zgromadzenia.
https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk