30 października 2023 r. pomorskie kuratorium oświaty pod przewodnictwem Małgorzaty Bielang wysłało bowiem pismo do szkół, które wzięły udział w „Tęczowym Piątku”, w którym pytano m.in. o to, kto był organizatorem wydarzenia oraz czy dyrektor szkoły wyraził na nie zgodę. Proszono również o przedstawienie harmonogramu i szczegółowego opisu działań, które odbywały się w placówce w ramach akcji.

„Tęczowy Piątek” to bardzo pozytywna akcja. Odbyła się ona tuż po wyborach. Tutaj na Pomorzu cieszyła się dużo większym zainteresowaniem niż w latach poprzednich. Widać było w wielu szkołach ten powiew świeżego powietrza. Tę akcję, niestety, postanowiła zepsuć po raz kolejny pomorska Kurator Oświaty – mówiła posłanka Agnieszka Pomaska. – Pani Kurator rozesłała pismo, które ewidentnie  jest wyrazem zastraszania dyrekcji, nauczycieli i uczniów, którzy przystąpili do tej akcji. Pani Kurator zapytała wszystkie pomorskie szkoły czy przystąpiły do akcji „Tęczowy Piątek” oraz o to, kto był organizatorem. Wymagała także od szkół przedstawienia jak wyglądała organizacja wydarzenia,  jaką rolę pełnili poszczególni nauczyciele w tym dniu, czy były jakieś plakaty, ulotki. Krótko mówiąc, Pani Kurator postanowiła zastraszać tuż przed końcem swojej kadencji. Postanowiła pokazać, że ona tutaj rządzi. Nie nauczyciele, nie rodzice, nie uczniowie są najważniejsi w polskiej szkole, tylko władza centralna. Władza, która będzie mówiła polskiej szkole co można, a czego nie można.

Parlamentarzystka podkreślała, że zachowanie Pani Bielang jest niedopuszczalne i nie powinno mieć miejsca. Zapowiadała także, że szkoły już niedługo będą miały większą autonomię.