Pytanie do Ministra Infrastruktury w sprawie zwiększenia ilości dokonywanych przez PKP przewozów na trasie Warszawa – Gdańsk

2011-07-040

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 czerwca 2011 razem z posłem Radosławem Witkowskim w ramach pytań w sprawach bieżących zadawałam pytanie do Ministra Infrastruktury w sprawie zwiększenia ilości dokonywanych przez PKP przewozów na trasie Warszawa – Gdańsk. Poniżej przedstawiam pełną treść pytania wraz z odpowiedzią udzieloną podczas posiedzenia przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Andrzeja Massela.

Poseł Agnieszka Pomaska: Panie Ministrze! Od 1 czerwca obowiązuje nowy rozkład jazdy PKP. Powróciła również stara kategoria pociągów, jakimi są ekspresy. Ponadto została znacznie zmniejszona liczba pociągów InterCity, obecnie jest ich 22, przez co podróż na niektórych trasach została wydłużona. Według udostępnionych informacji w okresie wakacyjnym kursuje tylko jeden pociąg InterCity na trasie stolica – Trójmiasto. W związku z powyższym mam do pana ministra pytanie: Czy istnieje realna szansa, aby zwiększyć ilość dokonywanych przewozów na wspomnianym odcinku?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel: Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziękuję za zainteresowanie tematyką modernizacji infrastruktury kolejowej, bo ta oferta przewozowa na trasie Warszawa – Trójmiasto ściśle wiąże się z procesem modernizacyjnym prowadzonym właśnie na tej linii do odcinków objętych tzw. lokalnymi centrami sterowania Ciechanów i Działdowo, na których roboty były prowadzone w ostatnich dwóch latach, do odcinka objętego LCS Nasielsk, gdzie one faktycznie już się zakończyły, poza obiektami inżynieryjnymi, w marcu doszły dwa kolejne odcinki LCS Gdańsk i Gdynia, czyli jest to cały obszar Trójmiasta, a od czerwca są roboty na terenie LCS Iława i Malbork. Tak więc praktycznie cała linia jest objęta wielką przebudową. Akurat to mówię z satysfakcją, dlatego że udało się pozawierać kontrakty z wykonawcami, te roboty przebiegają w miarę planowo i efekty będą częściowo od-czuwalne dla pasażerów już w przyszłym roku. Inwestycja zakończy się w 2014 r., natomiast już w przyszłym roku podczas wakacji letnich pasażerowie będą podróżowali znacznie krócej z Warszawy nad morze, oczywiście skorzystają z tego również kibicie podczas Euro 2012. Teraz przejdę do korekty rozkładu jazdy od 1 czerwca. Tak jak powiedziałem, wynika ona przede wszystkim z rozpoczęcia kolejnej fazy prac modernizacyjnych, które w naturalny sposób skutkują utrudnieniami w ruchu pociągów. W związku z ograniczoną przepustowością tej modernizowanej linii część pociągów skierowano na trasy okrężne przez Kutno, Toruń. Niektóre z nich jadą z Torunia dalej do Iławy, wracają w Iławie na trasę Warszawa – Gdańsk, a inne przez Bydgoszcz. Natomiast te pociągi, które nadal kursują podstawową trasą między Warszawą a Gdańskiem, mają istotnie wydłużony czas jazdy, co wynika po prostu z ograniczeń w miejscach robót i oczekiwania na wjazd na odcinki jednotorowe, które występują w naturalny sposób podczas tych robót. Prędkość handlowa rzędu 55 km/godz. oczywiście nie jest akceptowalna dla pasażerów, z tego powodu przewoźnik kolejowy podjął decyzję o zmianie standardu i obniżeniu opłat za przejazd niektórymi pociągami kursującymi na tej trasie. Pozostał tylko jeden pociąg kategorii Express InterCity, tzn. pociąg Kaszub, który ma stosunkowo najdogodniejszy rozkład jazdy i czas przejazdu minimalnie tylko dłuższy niż 6 godzin, pozostałe pociągi jadą ok. 6,5 godziny, a nawet 7 godzin z Warszawy do Trójmiasta. Zatem to wydłużenie czasu jazdy nie jest skutkiem zmiany rodzaju pociągu, ale jest skutkiem inwestycji prowadzonej na linii Warszawa – Gdańsk. Natomiast odniosę się do kwestii, czy jest możliwe uruchomienie dodatkowych pociągów. Przewoźnik PKP InterCity uruchamia takie pociągi nie tylko do Trójmiasta, jednak z uwagi na pełne wykorzystanie przepustowości linii kolejowej Warszawa – Gdańsk w porze dziennej pociągi dodatkowe zostały uruchomione w porze nocnej – jest taki pociąg jadący z Lublina. Te pociągi są dofinansowane z budżetu państwa na mocy umowy zawartej pomiędzy ministrem infrastruktury a PKP InterCity. Ponadto został uruchomiony pociąg Słoneczny. Operatorem jest tutaj samorządowa spółka Koleje Mazowieckie. Jest to pociąg o dużej pojemności, stosunkowo tani, dostępny dla podróżnych. Natomiast więcej pociągów niestety tą trasą przejechać nie może z powodu, jak mówię, prowadzonych robót. Mogę tylko zapewnić, że już w wakacje 2012 r. ta oferta zostanie radykalnie poprawiona i czas przejazdu z Warszawy do Trójmiasta nie będzie przekraczał 6 godzin, a będzie na przykład rzędu 4 godzin, czyli już poprawę, jak mówię, pasażerowie odczują, natomiast zakończenie robót nastąpi w 2014 r. Tyle mogę powiedzieć dzisiaj. Dziękuję bardzo.

Poseł Radosław Witkowski: Panie Ministrze! Jak pan minister stwierdził, jest to ważna trasa. Co do modernizacji to ja ostatnio byłem pasażerem, który pokonywał właśnie ten odcinek między Warszawą a Gdańskiem. Rozmach tych prac na tej trasie jest rzeczywiście imponujący, panie ministrze, i widać, że posuwają się one do przodu. W związku z tym chciałbym zadać jeszcze kilka dodatkowych pytań. Panie ministrze, czy ta modernizacja przebiega zgodnie z harmonogramem i rok 2014 jest docelowym terminem, w którym modernizacja się zakończy? W jakim czasie kibice podróżujący między Warszawą a Gdańskiem w przyszłym roku, w 2012, tę trasę pokonają? I chyba pytanie kluczowe: Jaki będzie docelowy czas przejazdu między Warszawą a Gdańskiem po zakończeniu całkowitej modernizacji tej trasy, bo to najbardziej interesuje wszystkich potencjalnych pasażerów Polskich Kolei Państwowych? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Massel: Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Po kolei odpowiem na pytania przedstawione tutaj przez pana posła. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Akurat tutaj korzystną okolicznością jest to, że prace realizowane są w formule „tylko buduj”, tzn. projekty zostały wykonane wcześniej i w związku z tym mniejsze jest ryzyko przy realizacji tej inwestycji. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć na przykład o realizacji inwestycji na trasie Warszawa – Łódź, gdzie jest formuła „projektuj i buduj”, i tam występują pewne zagrożenia. Natomiast jeżeli chodzi o czas przejazdu w 2012 r., to przewidujemy, że w wyniku wykonania prac na obszarach LCS Nasielsk, Ciechanów i Działdowo, a mają się one zakończyć do czerwca 2012 r., w połączeniu z efektami wykonanych już prac na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Tczew i faktem, że w czasie Euro zakres robót będzie ograniczony – po prostu pomiędzy tymi fazami robót będzie przewidziany taki czas, kiedy cała lub prawie cała trasa będzie dostępna dla pociągów po obu torach – będzie możliwe uzyskanie czasu przejazdu z Warszawy do Gdańska nieco krótszego niż 4 godziny. Dokładnej wartości państwu nie podam – gdyż to będzie zależało od paru czynników – jakie prędkości będą osiągalne na poszczególnych odcinkach, na przykład tam, gdzie były wykonywane roboty, jedno natomiast już wiemy na pewno: część trasy będzie wtedy przejezdna z prędkością 160 km/godz., czyli niewątpliwie sporo czasu uda się odzyskać i raczej będzie to poniżej 4 godzin, czyli nastąpi poprawa. Docelowy przewidywany czas przejazdu z Warszawy do Trójmiasta, który będzie osiągalny w roku 2015, po zakończeniu robót budowlanych i po wyposażeniu linii w europejski system sterowania ruchem poziomu drugiego, wyniesie minimalnie powyżej 2,5 godziny. Oczywiście będzie to osiągalne w przypadku pociągów o wysokim standardzie, które w ramach projektu taborowego są zakupywane przez PKP InterCity, mówię również o projekcie wdrożenia Pendolino.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk