Doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Vancouver. Parlamentarzyści ustanowili nową grupę roboczą ws. Ukrainy.

2023-07-01

Setki parlamentarzystów zebrało się w Vancouver w Kanadzie na 30. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Pięciodniowe spotkanie rozpoczęło się dziś od apeli o wzmocnienie roli OBWE w stawianiu czoła obecnym wyzwaniom, w tym poprzez zakończenie wojny na Ukrainie z pełnym poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym przewodnicząca OBWE Margareta Cederfelt (Szwecja) podkreśliła, że Zgromadzenie Parlamentarne powinno pomóc wyjść z niepewnej sytuacji, w jakiej znalazł się świat, i w tym celu ogłosiła, że wcześniej tego dnia szefowie krajowych delegacji OBWE powołali nowy komitet, aby skuteczniej koordynować wsparcie dla Ukrainy. Celem nowego komitetu ad hoc, który został jednogłośnie przyjęty na wniosek ukraińskiej delegacji do Zgromadzenia, będzie zapewnienie, że wojna pozostanie na pierwszym planie działań ZP, a potrzeby Ukrainy zostaną w pełni uwzględnione przez Zgromadzenie.

W dorocznej sesji ZP OBWE uczestniczy również wiceprzewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu RP posłanka Agnieszka Pomaska.

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk