Pomorska Akademia Liderów odwiedziła Muzeum Bursztynu w Gdańsku!

2023-03-27

W poniedziałek (27.03) już po raz dziewiąty spotkała się Pomorska Akademia Liderów, tym razem składając wizytę w gdańskim Muzeum Burtsztynu. 

Ponad 1000 eks­po­na­tów – od bry­łek z inklu­zjami sprzed 40 mln lat, przez bursz­tynowy las i bursz­tynową kom­natę po współ­cze­sne pro­jekty arty­stów. Gdań­sk może pochwalić się jedną z naj­więk­szych kolek­cji bursz­tynu na świe­cie. Od 24 lipca ub. roku można ją oglądać na wystawie stałej Muzeum Bursz­tynu w nowej loka­li­za­cji – w Wiel­kim Mły­nie w Gdań­sku.

Zdania uczestników spotkania były podzielone – czy większe wrażenie robiły niesamowite bursztynowe inkluzje czy misterne rzeźby. Byli za to zgodni w kwestii, że tę wystawę trzeba zobaczyć na własne oczy!
 
Warto zaznaczyć również fakt, iż Pomorska Akademia Liderów zyskała nowego współorganizatora – do Posłanki Agnieszki Pomaskiej dołączyło Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej”.
 
https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk