Senat usunął z tarczy wszystko, co nie wiąże się z koronawirusem. Przyjął ponad sto poprawek

2020-03-310

104 poprawki przyjęte do tzw. tarczy antykryzysowej – to efekt nocnej pracy Senatu. W pakiecie pomocowym znalazły się m.in. zwolnienie z podatków i opłat dla firm, większy udział państwa w wypłatach wynagrodzeń, stworzenie Funduszu Płynności, wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich lub psychologicznych czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 12. roku życia. Senatorowie wykreślili z pakietu zapisy dotyczące Kodeksu Wyborczego i Rady Dialogu Społecznego.

– Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią – powiedział Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, nad ranem we wtorek – tuż po zakończeniu głosowań.

– To jest czas walki ze straszną pandemią, która pustoszy świat, a nie czas na wprowadzanie zmian do Kodeksu wyborczego i na wprowadzanie regulacji dotyczących Rady Dialogu Społecznego. To są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć wtedy, kiedy bezpieczeństwo Polaków będzie zabezpieczone, a wyprawa do lokalu wyborczego nie będzie igraniem ze zdrowiem i życiem. To nie jest czas na wybory – stwierdził Tomasz Grodzki.

W ten sposób skomentował usunięcie przez Senat poprawek skreślających przyjęte w Sejmie: zmianę Kodeksu wyborczego (umożliwiała głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ludziom w wieku ponad 60 lat) oraz zmianę w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiają premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe. Przeciwko tym rozwiązaniom mocno protestowały m.in. organizacje biznesowe i wiązki zawodowe.

Jak relacjonował, pierwotnie w Senacie było około 2 tys. poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej, więc przyjęcie 104 było wyborem tylko tego, co najważniejsze.

– Z powodu oczekiwań społeczeństwa senatorowie dokonali pewnej selekcji i podczas tego posiedzenia wprowadzili te poprawki, które uważali za najbardziej kluczowe. Była zgodna wola, aby ta tama antywirusowa była coraz szczelniejsza, będą więc potrzebne kolejne inicjatywy ustawodawcze – dodał marszałek.

Czytaj więcej

źródło: forbes.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk