2. część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2016-04-180

W dniach 18-22 kwietnia br. w Strasburgu odbywa się druga w tym roku sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE).

Z ramienia Sejmu i Senatu RP w obradach udział: biorą posłowie – Iwona Arent, Włodzimierz Bernacki (przewodniczący delegacji), Tomasz Cimoszewicz, Grzegorz Janik, Daniel Milewski, Andżelika Możdżanowska, Killion Munyama, Arkadiusz Mularczyk, Agnieszka Pomaska, Krzysztof Sitarski, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski i Jacek Wilk oraz senatorowie – Margareta Budner, Jarosław Obremski, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła.

Podczas sesji Zgromadzenie planuje m.in. dyskusję o bardziej zdecydowanej reakcji Europy na kryzys migracyjny oraz debatę o stanie przestrzegania praw człowieka uchodźców i migrantów na Bałkanach Zachodnich. Parlamentarzyści mają również debatować na temat rozwiązań służących zwiększeniu reprezentacji politycznej kobiet. Będą także dyskutować o postępowaniu w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym oraz o  zaangażowaniu w walkę z antysemityzmem w Europie.

Parlamentarzyści ZPRE podejmą także decyzję w sprawie m.in. propozycji przeprowadzenia debat na temat sytuacji Nadii Sawczenko oraz eskalacji konfliktu w regionie Górskiego Karabachu. W agendzie sesji jest też rozpatrzenie wniosków o dyskusję w sprawie uchodźców i migrantów po wejściu w życie umowy UE-Turcja, a także o debatę poświęconą wzmocnieniu europejskiej współpracy w zakresie zwalczania siatek terrorystycznych po zamachach w Europie.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jest jednym z dwóch organów statutowych Rady Europy. ZPRE składa się z delegatów parlamentów poszczególnych państw członkowskich Rady i zbiera się co kwartał w Strasburgu. Zgromadzenie może debatować i uchwalać zalecenia w sprawach dotyczących ważnych problemów i wyzwań współczesnego świata. Do kompetencji ZPRE należy również wybieranie sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komisarza Praw Człowieka.

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy rozpoczęła się od posiedzenia grupy EPP – European People’s Party, do której należy PO. Podobnie jak w Parlamencie Europejskim, także w Radzie Europy EPP to największa grupa, która często ma decydujący wpływ na decyzje podejmowane przez RE.

źródło: sejm.gov.pl

fot. Killion Munyama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk