Weszły w życie przepisy zwiększające bezpieczeństwo produktów, m.in. zabawek

2016-04-210

Wysokie kary za wprowadzanie do obrotu produktów niezgodnych z wymaganiami, stwarzających zagrożenie dla konsumentów – to jedna ze zmian zawartych w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, która weszła w życie 20 kwietnia 2016 r.

Nowe przepisy mają zapewnić spójność polskich regulacji z systemem europejskim, określonym w Nowych Ramach Prawnych (NLF – New Legal Framework). Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 r. nie zawierała wielu fundamentalnych postanowień zawartych w NLF, przez co na jej podstawie nie można było wdrożyć unijnych dyrektyw sektorowych, określających wymagania dla poszczególnych kategorii produktów, np. zabawek czy maszyn, które są spójne z NLF.

W nowej ustawie określono m.in. zasady przeprowadzania oceny zgodności wyrobów, obowiązki podmiotów gospodarczych, warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność, zadania Polskiego Centrum Akredytacji oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku. Ustawa wdraża przepisy ogólne dyrektyw sektorowych – dotyczące definicji, najważniejszych zasad przeprowadzania oceny zgodności wyrobów, w tym domniemań zgodności czy oznakowania CE, obowiązków podmiotów gospodarczych oraz zasad notyfikacji jednostek oceniających zgodność.

W zakresie nadzoru rynku celem nowych regulacji jest poprawa skuteczności systemu w obszarze produktów nieżywnościowych (np. zabawek czy maszyn) w Polsce, umożliwiająca jednolite funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego, którego filarem jest swobodny przepływ towarów. Ponadto celem ustawy jest zapewnienie skutecznego, proporcjonalnego i odstraszającego systemu kar (maksymalna kara – do 100 tys. zł za wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu niezgodnego z wymaganiami), a w konsekwencji wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz środowiska naturalnego. Pozwoli to skutecznie eliminować z rynku nieuczciwe podmioty gospodarcze oferujące wyroby niebezpieczne lub niespełniające unijnych przepisów.

Sejm VIII kadencji uchwalił ustawę 13 kwietnia 2016 r., a prezydent podpisał ją 19 kwietnia 2016 r.

Ustawa weszła w życie 20 kwietnia 2016 r., z pewnymi wyjątkami.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk