W Sejmie o parlamentarnym wymiarze integracji europejskiej

2013-03-070

W dniu 7 marca, Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji „Parlamentarny wymiar integracji – szansa czy zagrożenie w budowie unii politycznej w Europie?”

Do udziału w dyskusji o roli parlamentów narodowych w zmieniającej się Unii Europejskiej oraz pozycji Sejmu i Senatu w kontekście traktatowych uprawnień tych parlamentów zaproszono posłów, senatorów, eurodeputowanych i naukowców. Konferencję zorganizowaną przez sejmową Komisję do Spraw UE otworzy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Swój udział zapowiedział także marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Szczegółowy program oraz transmisję online znajdziecie Państwo tutaj.

Wzmocniona rola parlamentów krajowych w procesie decyzyjnym UE wynika przede wszystkim z Traktatu z Lizbony, dzięki któremu zyskały one bezpośredni wpływ na europejskie prace legislacyjne. Przykłady tego wzmocnienia to m.in. mechanizm wczesnego ostrzegania w ramach badania przestrzegania zasady pomocniczości oraz prawo weta w uproszczonej procedurze zmiany traktatów. Nowe kompetencje dają także możliwość podejmowania wspólnych działań przez parlamenty krajów Unii Europejskiej, także we współpracy z Parlamentem Europejskim.

Znaczenie parlamentarnego wymiaru integracji europejskiej wzrosło również na mocy tzw. paktu fiskalnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Chodzi o art. 13 tej umowy międzynarodowej, mówiący o powołaniu międzyparlamentarnej konferencji z udziałem parlamentarzystów krajowych i europosłów zajmującej się polityką budżetową i gospodarczą UE. Obecnie w Unii trwa dyskusja nad kształtem tej inicjatywy, która ma zapewnić jak najpełniejsze włączenie parlamentów państw UE w debatę nad przyszłością unijnego zarządzania gospodarczego.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk