Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
10 października 2012 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

  • Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 484, 485, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498, 501, 502, 507, 524, 525).
  • Powołanie podkomisji stałej do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020.
  • Rozpatrzenie komisyjnego projektu uchwały Sejmu RP – w trybie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu – zawierającego uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu eksploatacji na rynku wewnętrznym (COM(2012) 372 wersja ostateczna).
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej przydatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającego dyrektywę 2000/30/WE (COM(2012) 382 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują:
    • – Sekretarz stanu w MTBiGM Tadeusz Jarmuziewicz
    • – Poseł sprawozdawca Jarosław Górczyński.
  • Sprawy bieżące.

źródło: sejm.gov.pl