Agnieszka Pomaska

Zapytanie do Prezydenta Gdańska – droga rowerowa na Podwalu Grodzkim
12 sierpnia 2008 r., napisany przez

Szanowny Panie Prezydencie,
sieć dróg rowerowych w Gdańsku jest intensywnie rozbudowywana. Większość z nich, poprzez budowanie barierek czy progów zwalniających oraz odpowiednich oznaczeń, zachowuje także należyty poziom bezpieczeństwa i komfort korzystania z nich. Niestety nie dotyczy to drogi rowerowej na Podwalu Grodzkim. Przystanki autobusowe z jednej oraz szereg usług (m.in. Kino Krewetka) z drugiej strony drogi rowerowej sprawiają, że komfort i bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak i pieszych jest zagrożone. Przejechanie tego odcinka drogi w godzinach szczytu jest praktycznie niemożliwe, co stanowi jednocześnie zagrożenie dla pieszych. Mimo tak newralgicznego miejsca, nie zostały tu jednak zainstalowane żadne dodatkowe urządzenia poprawiające bezpieczeństwo. Brakuje zarówno barierek odgradzających drogę rowerową od chodnika jak i odpowiednich oznaczeń. Problem dotyczy także rejonu pobliskiej przychodni, przy której samochody wjeżdżają na drogę rowerową.
W związku z opisaną sytuacją uprzejmie proszę o możliwie szybkie wprowadzenie takich rozwiązań, które usprawnią komunikację zarówno rowerową jak i pieszą w rejonie Podwala Grodzkiego i pobliskiej przychodni lekarskiej.

Z poważaniem,
Agnieszka Pomaska