Agnieszka Pomaska

Poseł Pomaska walczy o most w Tczewie
17 września 2019 r., napisany przez

Poseł Agnieszka Pomaska dołącza do akcji #MostTczewskiJakWesterplatte. Pani poseł na ostatnim posiedzeniu Sejmu złożyła interpelację dotyczącą Mostu w Tczewie. Pyta ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka, czy Skarb Państwa planuje przejęcie obiektu.

Na ostatnim – przerwanym – posiedzeniu Sejmu interpelację ws. mostu złożyła pomorska posłanka Agnieszka Pomaska. W zapytaniu skierowanym do ministra infrastruktury Andrzej Adamczyka parlamentarzystka przypomniała, że przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi ówczesny starosta Tadeusz Dzwonkowski prosił o pomoc w resorcie poprzez zmianę kategorii drogi biegnącej przez most – z powiatowej na wojewódzką.

– Jak można przeczytać w liście, proszono o „wszczęcie działań, które doprowadzą do zmiany kategorii do drogi wojewódzkiej i jednocześnie wyeksponują most przez Wisłę jako wspaniały zabytek inżynierii technicznej i pozwolą powiatowi tczewskiemu na rozwój bez tak wielkiego dotychczasowego obciążenia.” – przypomniała Agnieszka Pomaska – Co więcej, lokalni dziennikarze i działacze uważają, że jedyną szansą na odbudowę mostu jest przejęcie go przez Skarb Państwa, gdyż starostwo tczewskie, jako właściciel, nie jest w stanie ponosić kosztów remontu.

Posłanka pyta, jakie działania podejmie resort w celu podniesienia kategorii drogi przebiegającej przez most i czy rząd planuje przejęcie obiektu przez Skarb Państwa.