Agnieszka Pomaska

Sześciolatki nadal mają wybór, czyli jak przeprowadzać konsultacje społeczne
15 marca 2008 r., napisany przez

przedszkoleSześciolatki zostają w przedszkolach, a uściślając- rodzice nadal mają wybór czy ich dziecko wysłać w tym wieku do szkoły podstawowej czy pozostawić w przedszkolu. Sprawa została ostatecznie rozstrzygnięta przez Radnych Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu Klubu, z których to inicjatywy odbyło się kilka dnie wcześniej spotkanie Pani Wiceprezydent Kamińskiej z zainteresowanymi tematem rodzicami. Burzliwe dyskusje na różnych szczeblach pokazały jak ważne jest odpowiednie konsultowanie proponowanych uchwał z tymi, których one dotyczą.

Przekonanie wnioskodawców do własnych racji nie jest żadnym gwarantem późniejszego wprowadzenia nawet najbardziej słusznych reform w życie. Traktowanie drugiej strony po partnersku i rzeczywiste słuchanie jej racji oraz odpowiednie reagowanie to podstawa funkcjonowania władzy samorządowej. Uważam, że w przypadku przedszkoli to właśnie radni zdali egzamin z konsultacji społecznych. Duże podziękowania należą się szczególnie Agnieszce Owczarczak i Maciejowi Krupie, którzy poświęcili na to sporo czasu. Prawdziwą dojrzałością i rzetelnym przygotowaniem do rozmowy wykazali się także, a może i przede wszystkim, rodzice. Natomiast wypowiedź Pani Wiceprezydent o tym, że kierowały nami emocje traktuję jako wypowiedź emocjonalną, ale ze strony Pani Wiceprezydent Kamińskiej. Mam nadzieję, że gdy emocje wśród urzędników opadną, autorzy propozycji przeniesienia sześciolatków do szkół również wyciągną z wnioski ze sposobu wprowadzania swoich pomysłów w życie.

ocean na ithink