Agnieszka Pomaska

Posłowie z Estonii o nadchodzącej prezydencji: Nacisk na cyfryzację i obronność
3 lipca 2017 r., napisany przez


Prezydencję Rady UE sprawują rządy krajowe 28 państw członkowskich, które obejmują urząd kolejno co sześć miesięcy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Na państwie członkowskim sprawującym prezydencję spoczywa duża odpowiedzialność, przewodniczy ono bowiem – przez całą swoją kadencję – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by państwa członkowskie współpracowały ze sobą zgodnie, wypracowywały niezbędne kompromisy i zawsze działały w interesie całej UE.


Od 1 lipca Estonia obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Estońscy posłowie są zgodni, że prezydencja ich kraju skoncentruje się na stworzeniu realnego jednolitego rynku cyfrowego. Nacisk położy również na obronność i bezpieczeństwo.


„Wypracowanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa i obronności, przezwyciężenie niepewności i dyktowanego pragmatyzmem wahania w ocenie rosyjskiej agresji oraz praca nad wschodnim sąsiedztwem UE” to priorytety dla Tunne Kelam (EPL). Postęp w budowie jednolitego rynku cyfrowego i wdrażaniu wspólnej polityki energetycznej to pozostałe dwa kluczowe dla posła tematy.Estonia obiecała skupić się na czterech głównych priorytetach: otwartej i innowacyjnej ekonomii, bezpieczeństwie i obronności, cyfryzacji oraz inkluzywności i zrównoważonym rozwoju. Te priorytety przedstawi premier Jüri Ratas na posiedzeniu plenarnym w środę 5 lipca.Więcej tutaj.źródło: europarl.europa.eu


Oficjalne logo estońskiej prezydencji – ©EU2017EE