Agnieszka Pomaska

Kolejna demonstracja w obronie demokracji w Polsce
21 lipca 2016 r., napisany przez

„To czego dzisiaj potrzebujemy to jest po prostu normalność” – mówiła Poseł Agnieszka Pomaska na demonstracji w Warszawie.

20 lipca odbyła się już kolejna demonstracja w obronie demokracji w Polsce. Agnieszka Pomaska wraz z demonstrującymi apelowała o zmianę postępowania partii rządzącej i nienaruszania prawa obowiązującego w Polsce. Podziękowania za wsparcie zostały skierowane przede wszystkim do osób wspierających pikietę.