Agnieszka Pomaska

Posiedzenie PACE w Paryżu
2 czerwca 2016 r., napisany przez

Dnia 2 czerwca br., Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska jako członkini Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) uczestniczył w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (SOC) w Paryżu. Podczas posiedzenia omawiany był między innymi raport ws. bezpieczeństwa na drogach w kontekście zdrowia publicznego. Poseł Pomaska zaproponował poprawkę, by do założeń raportu jako jedną z rekomendacji wpisać „pierwszeństwo dla pieszych”. Poprawka została jednogłośnie przyjęta.

W ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Agnieszka Pomaska należy także do Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów (CULT). Kolejne posiedzenia odbędą się w dniach 20-24 czerwca podczas posiedzenia ZPRE w Strasburgu.

Rada Europy liczy obecnie 47 państw. Zgromadzenie Parlamentarne RE składa się z parlamentarzystów delegowanych przez parlamenty narodowe.