Zakończyła się XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

2016-06-010

„Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” to temat przewodni XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się dziś w Sejmie RP. Posiedzenie zakończyło się podjęciem wspólnej uchwały. Obrady otworzył marszałek Marek Kuchciński.  

Dzisiejsze obrady, pod okiem członków Prezydium Sejmu, prowadzili marszałkowie juniorzy: Jakub Żebrowski, Kacper Szymczak oraz Igor Żarnowski.

Sejm Dzieci i Młodzieży to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zasiedli w sejmowych ławach już w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Podczas posiedzeń SDiM młodzi parlamentarzyści obradują o aktualnych kwestiach społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Od kilku lat uczestnicy SDiM wykonują też zadania wymagające zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

Do udziału w tegorocznej sesji SDiM zaproszono młodzież  zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczniowie i uczennice ubiegający się o mandat posła mieli za zadanie znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej. Celem XXII sesji było kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

Do projektu zgłosiło się 626 dwuosobowych zespołów. Uczniowie z zespołów, które przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące plany działań, zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach.

XXII sesję poprzedziło posiedzenie komisji problemowej. Komisja złożona z 64 młodych parlamentarzystów, która obradowała 15 maja 2016 r. przygotowała projekt uchwały oraz  trzy pytania do ministra edukacji narodowej. Pozostali posłowie – juniorzy – mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały do 31 maja do godz. 21.00. W tym dniu wszyscy zakwalifikowani do SDiM uczestnicy mieli też możliwość odwiedzenia miejsc pamięci na terenie Warszawy.

Głównym organizatorem XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk