Agnieszka Pomaska

Ostatnie posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej
8 października 2015 r., napisany przez

W czwartek, 8 października, odbyło się ostatnie przed wyborami posiedzenie sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, której przewodniczącą w Sejmie VII kadencji była Posłanka Agnieszka Pomaska.

Do zakresu działania Komisji należały sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska lub Europejska Wspólnota Energii Atomowej, planów pracy Rady i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie oraz rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów, a także opiniowanie kandydatur na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej.

Komisja SUE została powołana 17 listopada 2011 roku. Od tego czasu 42-osobowy skład obradował na 361 posiedzeniach.

źródło: sejm.gov.pl