Agnieszka Pomaska

Konferencja Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Luksemburgu
11 lipca 2015 r., napisany przez

W dniach 12-13 lipca, posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Luksemburgu. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku.

Spotkanie COSAC zostanie poświęcone omówieniu priorytetów luksemburskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przyszłości działań Komisji Europejskiej oraz innych wyzwań.

Program i więcej informacji o konferencji COSAC znajdziecie Państwo na stronie www.cosac.eu