Agnieszka Pomaska

Łotwa obejmuje dziś półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
1 stycznia 2015 r., napisany przez

Dziś rozpoczyna się przewodnictwo Łotwy w Radzie Unii Europejskiej. Łotwa obejmuje prezydencję po półrocznym przewodnictwie Włoch. 

Prezydencja Rady Unii Europejskiej, w której zasiadają krajowi ministrowie, jest sprawowana przez jeden z 28 krajów członkowskich, przez sześć miesięcy. Kraj, trzymający unijny ster w Radzie, przewodniczy spotkaniom, wypracowuje porozumienia pomiędzy członkami Unii oraz prowadzi negocjacje pomiędzy instytucjami w sprawie proponowanych projektów prawnych. Harmonogram rotacji prezydencji znajdziesz tutaj.

Na sesjach plenarnych i posiedzeniach komisji

Dwukrotnie w ciągu roku, przedstawiciele kraju przejmującego prezydencję pojawiają się podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, by przedstawić priorytety na nadchodzące sześć miesięcy.

źródło: europarl.europa.eu