Agnieszka Pomaska

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
23 lipca 2014 r., napisany przez

Aktualnie trwa wspólne posiedzenie  Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, na którym omawiana jest Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Grecji oraz program Prezydencji włoskiej.

Przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Grecji jest Ambasador Republiki Greckiej, Tasia Athanasiou. Reprezentantem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Włoch jest Ambasador Republiki Włoskiej, Alessandrode Pedys.

Co sześć miesięcy Komisje ds. Unii Europejskiej i Spraw Zagranicznych odbywają wspólne posiedzenie poświęcone podsumowaniu kończącej się prezydencji rotacyjnej UE i przedstawieniu priorytetów kolejnej. Oprócz posłów- członków Komisji obecni są także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.