Agnieszka Pomaska

Agnieszka Pomaska ponownie wybrana sekretarzem regionu pomorskiego PO RP
27 października 2013 r., napisany przez

W niedzielę, 27 października odbył się Zjazd Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej RP, który udzielił absolutorium ustępującym władzom regionalnym, po czym dokonał wyboru władz nowej kadencji.

Przewodniczącym Regionu Pomorskiego PO RP został wybrany po raz kolejny Sławomir Nowak. Przewodniczący uzyskał poparcie 343 spośród 361 delegatów na Zjazd, którzy oddali głosy ważne.

Bezpośrednio po Zjeździe miało miejsce posiedzenie Rady Regionu Pomorskiego, która dokonała wyboru Zarządu Regionu Pomorskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Paweł Adamowicz, Tadeusz Aziewicz, Kazimierz Kleina i Jan Kozłowski.

Sekretarzem Regionu ponownie została Agnieszka Pomaska, a Skarbnikiem Michał Owczarczak.

Członkami Zarządu wybrani zostali: Zbigniew Konwiński, Andrzej Krzysztofiak, Sławomir Neumann, Kazimierz Plocke, Ryszard Stachurski, Ryszard Świlski i Roman Zaborowski. Skład Zarządu uzupełniają na mocy Statutu PO RP – Marszałek Województwa Mieczysław Struk i szef klubu PO w Sejmiku Województwa Jacek Bendykowski.

W celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi wynikami wyborów, odsyłamy Państwa tutaj.

źródło: pomorski.platforma.org
fot. Marta Zdzińska