Agnieszka Pomaska

Zbiórka publiczna bez pozwolenia
27 sierpnia 2013 r., napisany przez

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie będzie wymagane. Ułatwi to organizowanie działań charytatywnych. To najważniejsza zmiana zawarta w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Nowe przepisy dotyczą zbiórek w gotówce i naturze, organizowanych w miejscach publicznych, np. w parku, na ulicy lub cmentarzu. Będą one podlegały obowiązkowi zgłoszenia i składania sprawozdań na ogólnopolskim elektronicznym portalu internetowym. Oznacza to, że każdy obywatel będzie miał łatwy dostęp do informacji o tym jak dużo środków i darów rzeczowych zebrała dana organizacja, i jak zostały one rozdysponowane. Na tej podstawie będzie mógł ocenić wiarygodność organizatora i świadomie podjąć decyzję, które zbiórki wspierać.

Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieważ zbiórki dokonywane w miejscach publicznych wykluczają możliwość kontrolowania przepływu środków pieniężnych lub darów. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

źródło: premier.gov.pl