Agnieszka Pomaska

Pierwszy dzień 36. posiedzenia Sejmu RP
20 marca 2013 r., napisany przez

Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. to jeden z punktów porządku dziennego 36. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również zajmować się propozycjami zmian w Kodeksie wyborczym dotyczącymi naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych oraz wprowadzenia parytetu płci. Sejm będzie też pracował m.in. nad projektami nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prokuraturze. W celu zapoznania się z pełnym planem pracy parlamentarzystów, proszę przejść tutaj.

źródło: sejm.gov.pl