Wydłużenie trasy tramwaju z Chełmu – odpowiedź na interpelację

2008-12-050

Poniżej przedstawiam treść odpowiedzi na interpelację skierowaną do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie możliwości przedłużenia kursowania linii tramwajowej z Chełmu do innych dzielnic Gdańska. Przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej sensowne jest przedłużenie trasy linii nr 6. Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z treścią odpowiedzi.

Szanowna Pani
Agnieszka Pomaska
Radna Miasta Gdańska

Odpowiadając na Interpelację Nr 159/08 w sprawie przedłużenia linii tramwajowej nr 1, informuję że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji stwierdzono:

Linia tramwajowa nr 1 została uruchomiona w dniu 19 grudnia 2007 roku. Obecna trasa tej linii z Centrum do pętli Chełm-Witosa zapewnia sprawny, bezpośredni i szybki dojazd z dzielnicy Chełm do znajdujących się w Centrum Miasta urzędów oraz infrastruktury handlowej. Ważnym też jest fakt, że linia ta praktycznie przez cały dzień kursuje z częstotliwością 5-10 minut.

Uruchomienie nowego połączenia z pętli Chełm-Witosa jest cały czas rozważane. Analizowane są dwa warianty. Pierwszym jest wydłużenie trasy „jedynki”. Drugim zaś, jest przedłużenie linii tramwajowej nr 6. Pragnę też zaznaczyć, że podstawowym kierunkiem w jakim będzie kierowane połączenie z Chełmy będzie dzielnica Wrzeszcz i Oliwa ulicą Zwycięstwa i Grunwaldzką. W toku prowadzonych analiz okazało się, ze najbardziej korzystnym wariantem jest wydłużenie trasy linii 6.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, to jest wprowadzeniu dwóch linii na odcinku Centrum – Chełm-Witosa, znacząco poprawi się skomunikowanie dzielnicy Chełm z innymi obszarami miasta. Jednocześnie zostanie zachowana wysoka częstotliwość kursowania tramwajów na tym odcinku.

Wagony tramwajowe N8C, dostarczane obecnie do Gdańska, nie posiadają odpowiednich parametrów technicznych. Brak obniżonej podłogi w środkowym członie, oraz niedostateczna ilość drzwi znacząco wpływają na komfort jazdy na charakteryzującym się największymi napełnieniami pasażerskimi, odcinek Dworzec Główny – Wrzeszcz. Na tym odcinku następuje znaczna i częsta wymiana pasażerów. Brak wspomnianej dostatecznej liczby drzwi powoduje, że kumulacja pasażerów odbywa się w pierwszym i trzecim członie, przy jednoczesnym utrudnieniu dostępu do członu środkowego. Powoduje to wydłużenie czasu postoju tramwaju na przystankach z uwagi na wsiadanie i wysiadanie pasażerów. Nie bez znaczenia jest też fakt, ze taka sytuacja jest odczuwana przez pasażerów jako znaczny dyskomfort i utrudnianie podróży.

W dniu 4 grudnia br. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wystąpił pisemnie (ZTM-PP-5550-5660-202-08/TR) do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku z zapytaniem o powody opóźnień oraz planowany termin dostarczenia do Gdańska zmodernizowanych w firmie Modertrans wagonów N8C.

Pragnę zapewnić Pana, że wprowadzenie połączenia Chełmu z Dworcem Głównym PKP i dalej z Wrzeszczem jest priorytetową zmianą w sieci komunikacji tramwajowej, i zostanie ona wprowadzona po spełnieniu uwarunkowań przedstawionych powyżej.

Z poważaniem
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
/-/ Maciej Lisicki

Do wiadomości:

1.  Biuro Rady Miasta Gdańska
2. Referat Systemu Jakości Urzędu Miejskiego w Gdańsku
3. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk