TakDlaEuropy.pl – Wykład III: Partnerstwo Wschodnie – osiągnięcia i wyzwania

2013-01-280

W dniu 31 stycznia 2013 o godz. 15:00 w audytorium s208 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego  przeprowadzony zostanie III wykład szkoleniowy. Tym razem tematem przewodnim naszego spotkania będzie „Partnerstwo Wschodnie: osiągnięcia i wyzwania”, natomiast prelegentem dr Izabela Borucińska-Dereszkiewicz.

Przypomnijmy, że od listopada 2012 roku do marca 2013 odbędzie się w sumie pięć wykładów. Podczas każdego z nich wśród uczestników losujemy bilet na wycieczkę studyjną do Brukseli.

Organizatorem cyklu wykładów Tak dla Europy są Międzywydziałowe Koła Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Rhetoricus i Kratos we współpracy z Poseł na Sejm RP Agnieszką Pomaską, Posłem do Parlamentu Europejskiego Jarosławem Wałęsą oraz Instytutem Obywatelskim.

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez formularz widniejący tutaj: www.takldaeuropy.pl/zgloszenia

Partnerstwo Wschodnie (PW) to pierwsza całościowa inicjatywa wprowadzona do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, skierowana do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy oraz Ukrainy. Partnerstwo Wschodnie ma za zadanie przyczynić się do zbliżenia i integracji państw Europy Wschodniej i państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską. PW wprowadza nową jakość w relacjach pomiędzy UE a państwami nim objętymi poprzez postępującą i stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw z Unią Europejską.

Pierwszy szczyt Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 7 maja 2009 roku w Pradze, oficjalnie uruchomił inicjatywę, przyjął Wspólną Deklarację oraz uwieńczył sukcesem wysiłki w zakresie ustanowienia tej inicjatywy jako integralnego elementu polityki Unii Europejskiej.

Wypełnienie założeń PW ma doprowadzić do rzeczywistego zbliżenia krajów partnerskich z UE, a w przyszłości może ułatwić pełną integrację. Partnerstwo Wschodnie działa na zasadach współwłasności, zróżnicowania i warunkowości. W oparciu o unijne wartości, standardy i normy jest rozwijana współpraca w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, gospodarka rynkowa, zrównoważony rozwój, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo energetyczne i wiele innych. Partnerstwo Wschodnie prowadzi również do rozwoju i umacniania kontaktów międzyludzkich, pogłębiania współpracy naukowej oraz kulturalnej.

źródło: www.takdlaeuropy.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk