Uchwała w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020

2012-11-210

W dniu 21 listopada 2012 roku odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Jego uzasadnienie przedstawiała Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełną treścią wystąpienia:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Zanim przedstawię uchwałę w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020, chciałabym krótko powiedzieć o tym, jak powstawał ten projekt. Wczoraj spotkała się komisja, odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Posiedzenie komisji trwało ok. 2 godz. Podczas tego posiedzenia do wstępnego projektu zgłaszane były poprawki. Gdy padał wniosek o poddanie tych poprawek pod głosowanie, nie uzyskiwały one jednomyślnej opinii. Głosowano nad nimi akapit po akapicie. Uchwała, którą za chwilę zaprezentuję, jej kształt jest efektem prac prowadzonych na tym posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Na końcu naszej debaty nad ostatecznym kształtem, który zostanie tu przeze mnie zaproponowany, odbyło się głosowanie. W tym głosowaniu nie było głosów sprzeciwu, część posłów wstrzymała się od głosu. W związku z tym, że projekt uchwały uzyskał większość i w takim kształcie opuścił komisję, ja go teraz państwu odczytam.

„Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 muszą być sprawiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że podstawą tego kompromisu winny stać się zasady: równości praw i obowiązków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspólnych polityk. Za szczególnie ważne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwość wzmacniania konkurencyjności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje przyjęcia takich rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpośrednich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspiera działania Rady Ministrów na rzecz realizacji powyższych celów”.

Taki kształt uchwały jest wynikiem kompromisu, który został zawarty podczas tego posiedzenia komisji. Jak już powiedziałam na wstępie, nie było głosów przeciwnych, były głosy wstrzymujące się od decyzji w tej sprawie, ale nie chcę tego wątku rozwijać, bo wiem, że poszczególne kluby będą o tym mówiły w wystąpieniach klubowych. Nie moją rolą jest dawać tutaj jakikolwiek głos polityczny, występuję w imieniu wnioskodawców. Chcę podkreślić, że ten projekt jest wynikiem pewnego kompromisu i mam nadzieję, że głosowanie nad tą uchwałą, które odbędzie się w dniu jutrzejszym, i taka była też wola, jak rozumiem, komisji, da rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów, taki mandat do twardego negocjowania stanowiska Polski podczas szczytu, który zaczyna się jutro wieczorem.

Z jednej strony ta uchwała mówi o oczekiwaniach Wysokiej Izby co do kształtu wieloletnich ram finansowych i te oczekiwania dosyć jasno w tej uchwale są wyartykułowane. Z drugiej strony wspiera rząd w tych negocjacjach, chcę to podkreślić, w samym procesie negocjacyjnym. Myślę, że to jest dobry moment, żeby w Polsce pokazać jedność polityczną na rzecz realizacji wspólnych interesów Polski na europejskiej arenie. Mam nadzieję, że jutrzejsze głosowanie będzie potwierdzeniem woli nie tylko Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ale przede wszystkim Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zakończenie bardzo dziękuję wszystkim paniom i panom posłom, którzy brali aktywny udział w pracy nad tą uchwałą. Rzeczywiście było sporo uwag, ale były to zawsze uwagi konstruktywne. Bardzo się cieszę, że do tego porozumienia doszło. Mam nadzieję, że rozmowę o tej uchwale zakończymy również w takiej atmosferze. Bardzo dziękuję.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk